Styrelsen 2012

Vivan Haapamäki, ordförande
Ida Haapamäki, vice ordförande
Ann-Sofie Långvik, sekreterare
Carola Ragnäs, kassör
Marianne Mattila
Kaisu Stenberg
Katja Svens
Sara Söderbacka

Suppleanter:

Eva-Stina Andtfolk
Britt-Marie Lehtonen
Sabina Roos
Maj-Lis Storsjö-Korpihalkola

Musikrådet:

Anders Teir, dirigent
Stämfiskalerna
Gun-Marie Heikkilä, första sopran
Maj-Lis Björne, andra sopran
Vivan Haapamäki, första alt
Birgitta Andlin, andra alt

Hemsidan uppdateras av Eva-Stina Antfolk.
Facebook-sidan administreras av Eva-Stina Antfolk och Vivan Haapamäki.