Vårterminen 2011

01.01.2011 kl. 13:27
Våren 2011 övar kören för att delta i den 23. Finlandssvenska sång- och musikfesten i Åbo 9-12.6.2011.

Några viktiga datum:
7.5 SÖSMF konsert i Kristinahallen
30.5 FSD samövning i Vasa
6.6 SÖSMF övning inför sångfesten
7.6 KDK Traditionell avslutning på Pavis