Julkonsert 2010

12.12.2010 kl. 13:22
Kören uppträdde tillsammans med andra körer, sångare, musiker och musikanter i Närpes Skolmusikkår i Närpes kyrka 11.12 och i Kristinestads kyrka 12.12. Tillställningarna var välbesökta och stämningen var mycket fin.